Συνεχίζονται τα έργα στον χώρο στάθμευσης της Φάρκαινας