Τελευταία εβδομάδα για ρύθμιση των οφειλών στον δήμο Χίου