Της… Κορέας έγινε στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου εν όψει αποχής

Της… Κορέας έγινε – κυριολεκτικά – σήμερα στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου, όπου παρουσιάστηκαν δικηγόροι, ζητώντας άδεια εξαίρεσης από την προκηρυχθείσα αποχή του κλάδου, που αρχίζει αύριο Τετάρτη, προκειμένου να παραστούν σε δικαστήριο και να δικάσουν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά εμπορικές διαφορές και για τον σκοπό αυτόν έχουν ήδη έρθει στη Χίο άνθρωποι από την Κορέα, αλλά και συνήγοροι από την Αθήνα, οι οποίοι είχαν πάρει την προβλεπόμενη άδεια από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Ωστόσο, «έπεσαν» στην σθεναρή στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, που απέρριψε το αίτημα παράστασης στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δ.Σ. του Συλλόγου απέρριψε όλες τις αιτήσεις για την παροχή άδειας παράστασης στο δικαστήριο, που είχαν αιτηθεί και Χιώτες δικηγόροι.

Υπενθυμίζουμε ότι η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας έχει αποφασίσει τριήμερη αποχή των δικηγόρων από την Τετάρτη 19 έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014.

Την Παρασκευή η ολομέλεια των προέδρων θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση στην Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων του κλάδου.

Γιατί απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι

Οι δικηγόροι της χώρας με την αυριανή αποχή από τα καθήκοντά τους διαμαρτύρονται για την τροποποίηση του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που προωθεί η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:

α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.

β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης.

γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών.