Υπεγράφη ο κώδικας δεοντολογίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις

Η προστασία του καταναλωτή κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, των προσφορών και προωθητικών ενεργειών, είναι κατά τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο ο στόχος του κώδικα δεοντολογίας, που υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετικο δελτίο Τύπου του Υπουργείου, με την απόφαση, μεταξύ άλλων θεσπίζεται ότι: οι προσφορές μπορεί να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.

Οι εκπτώσεις θα μπορούν να διενεργούνται 4 φορές το χρόνο σύμφωνα με το νόμο 4177/2013. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης. Εάν παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος. Σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (από…% έως ….%). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο κώδικας δεοντολογίας αναφέρει ότι εκπτώσεις και προσφορές μπορούν να κάνουν και τα καταστήματα stock και Outlet. Τα καταστήματα αυτά θα πρέπει να πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά: να διαθέτουν αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων, παλαιάς μόδας, καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών, παλαιών εμπορικών σειρών, παλαιά εν γένει αποθέματα, είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας, πλεονάζουσας παραγωγής ή που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές ή δείγματα. Επίσης σε αυτά τα καταστήματα επιτρέπεται να πωλούν μεταχειρισμένα και ελαττωματικά προϊόντα.

Ολόκληρη η απόφαση «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» εδώ