Υποβλήθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2014 – 2020

Υποβλήθηκε χθες Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 η νέα έκδοση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας «το νέο πρόγραμμα αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ημερομηνία της πρώτης υποβολής του, στις 17 Ιουλίου 2014.

Σε κάθε περίπτωση, προστίθεται στην ανακοίνωση, και παρά τους περιορισμούς και τις δυσκολίες στην εκτέλεσή του, το νέο Πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ώστε με τις προσπάθειες τους και την στήριξη των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναδιατυπώσουν το μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας σε έναν περισσότερο ανταγωνιστικό, εξωστρεφές και δυναμικό προσανατολισμό».