Υποχρεωτική η πρόσληψη εταιρείας security για το λιμάνι

Υποχρεωτική εκ του Νόμου είναι η εφαρμογή σχεδίου ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων και για τον λόγο αυτό το Λιμενικό Ταμείο Χίου προχωρεί στην ανάθεση του σχετικού έργου σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου κ. Μιχάλης Μπελέγρης.

Ειδικότερα, απαντώντας στην σχετική ανακοίνωση της Χιακής Συμπολιτείας, ο κ. Μπελέγρης αναφέρει τα ακόλουθα:

mpelegris m 1

Στα λιμάνια της χώρας ο φορέας διαχείρισής τους, οφείλει να εκτελεί ένα Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Σ.Α.Λ.Ε). Στη Χίο φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στο υπουργείο, είναι απόρρητο για ευνόητους λόγους και έρχεται σε εφαρμογή υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων(Υ.Α.Λ.Ε.).

Ο ΥΑΛΕ οφείλει να επιβλέπει τη πλήρη εφαρμογή του ΣΑΛΕ, το οποίο προβλέπει διάφορα μέτρα προστασίας, όπως περίφραξη, κάμερες κ.λπ. εντός του οριοθετημένου χώρου προστασίας καθώς και φύλαξη από πιστοποιημένους φύλακες. Εάν ο φορέας διαχείρισης, δεν έχει την δυνατότητα κάλυψης των παραπάνω αναγκών, προβλέπεται από το Νόμο 3622/2007 άρθρο 5 παράγραφος 3 η ανάθεση (με όλες τις νόμιμες διαδικασίες) της φύλαξης. Με το ΦΕΚ 1877/12-9-2008 τεύχος Β΄ αναφέρει τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει μια εταιρία για να πάρει άδεια φύλαξης σε λιμένες.

Επιπλέον, στον Ν. 3622/2007 αναφέρονται και οι κυρώσεις εάν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα του ΣΑΛΕ, κυρώσεις που επιβαρύνουν το Λιμενικό Ταμείο και κατ’ επέκταση τον Δήμο Χίου.

Όσοι πολίτες επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΝΑ στην υπηρεσία ΔΕΔΑΠΛΕ κανονισμός 725/2004, κώδικας ISPS ή να ζητήσουν από την υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου περισσότερες πληροφορίες.