Χαρούμενες νότες στην αγορά της πόλης, με τα χορευτικά των νέων