Ψήφισμα του Κώστα Τριαντάφυλλου για τα κοινωνικά δικαιώματα

Εγκρίθηκε από το προεδρείο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης πρόταση ψηφίσματος του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Τριαντάφυλλου σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα. Με την πρόταση αυτή, την οποία συνυπέγραψαν 54 βουλευτές από 25 χώρες, η κοινοβουλευτική συνέλευση για πρώτη φορά, θα καταρτίσει κοινωνικούς δείκτες, βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και κάθε χρόνο θα εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση σε κάθε κράτος – μέλος.

Οι κοινωνικοί δείκτες, καθώς και η ετήσια έκθεση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Τριαντάφυλλος, θα αφορούν τόσο τα κοινωνικά προβλήματα όσο και τα δικαιώματα, και θα σχετίζονται μεταξύ άλλων με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την φτώχεια, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και τα ζητήματα που προκύπτουν από τις διακρίσεις.

Στην συνεδρίαση της Παρασκευής, 3.10.2014 το προεδρείο εγκρίνοντας την πρόταση ψηφίσματος, την παρέπεμψε στην αρμόδια επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να συνταχθεί σχετική έκθεση και να κατατεθεί ψήφισμα στην ολομέλεια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης.

Με την υιοθέτηση της πρότασης ψηφίσματος, η κοινοβουλευτική συνέλευση, επανατοποθετεί τα κοινωνικά δικαιώματα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταρτίζοντας κοινωνικούς δείκτες και αποτυπώνοντας την κοινωνική κατάσταση σε κάθε κράτος – μέλος.

 Η πρόταση ψηφίσματος

Το πλήρες κείμενο της πρότασης ψηφίσματος, που κατέθεσε ο κ. Τριαντάφυλλος, έχει ως ακολούθως:

«Οι Ευρωπαίοι ζουν τη βαθύτερη οικονομική ύφεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που ξεκίνησε ως κατάρρευση στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα το 2008 έχει μετασχηματιστεί σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα λιτότητας, γεγονός που απειλεί την κοινωνική αλληλεγγύη, που διήρκησε για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η κατάσταση αυτή κάνει επιτακτική την ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.» Με αυτές τις λέξεις ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 την έκθεσή του.

Αντιμέτωποι με την κρίση, οι βουλευτές αλλά και οι κυβερνήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν βρεθεί μόνοι μπροστά στα τραγικά διλήμματα, που έχουν οδηγήσει σε δυσμενείς αλλαγές στα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούσα υπό πίεση, εισήγαγε, σε κάποιο βαθμό, τους κοινωνικούς δείκτες στο πρόγραμμα του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Για παράδειγμα, για τον μήνα Ιούνιο 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε χώρα, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ανάμεσα στους πέντε στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ευρώπη 2020». Πρόκειται για έναν κοινό στόχο, που συνδυάζει τη δράση σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά ταύτα, δεν υπάρχει κανένας δείκτης που να αφορά, για παράδειγμα, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, την παιδική φτώχεια και την ισότητα των φύλων, ώστε να βγουν συγκεκριμένα συμπεράσματα για τα κοινωνικά δικαιώματα σε κάθε κράτος – μέλος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συντάξει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και έναν μηχανισμό ελέγχου σε επίπεδο Επιτροπής Υπουργών.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση πρέπει, επομένως, να καταρτίσει κοινωνικούς δείκτες, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό   Κοινωνικό Χάρτη και να εκδώσει μια ετήσια έκθεση με τα συμπεράσματα της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη – μέλη, βασισμένη στους προαναφερθέντες κοινωνικούς δείκτες και στο επίπεδο   συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αφορούν στα κοινωνικά δικαιώματα.