10.500 ευρώ το πρόστιμο στους επαγγελματίες για παράβαση υπαλλήλων με βεβαίωση τύπου Α όντας σε αναστολή

Βαριά τα πρόστιμα θα είναι για τους επαγγελματίες σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση από υπαλλήλους τους που κάνουν χρήση της άδειας τύπου Α ενώ οι ίδιοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Όπως ενημερώνει η ΟΕΒΕ, σε περίπτωση ελέγχου αν διαπιστωθεί χρήση βεβαίωσης τύπου Α υπογεγραμμένη από επαγγελματία-εργοδότη ενώ ο υπάλληλος είναι σε αναστολή λόγω πανδημίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ με κυρώσεις του νόμου περί ανασφάλιστων ενώ ο εργαζόμενος θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις.

Η ομοσπονδία καλεί τους επαγγελματίες, να ελέγξουν εκ νέου τις βεβαιώσεις τύπου Α που έχουν χορηγήσει στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και να αποσύρουν όσες έχουν διατεθεί σε εργαζομένους οι συμβάσεις των οποίων έχουν ανασταλεί.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια