Κορυφαίες διακρίσεις για καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 Στους κορυφαίους 9.724 επιστήμονες στον τομέα της Πληροφορικής παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Research.com., συμπεριλαμβάνονται δυο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τους Ευστάθιο Σταματάτο και Γεώργιο Καμπουράκη, Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Πρόκειται για μια ακόμη διάκριση που έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε έγκυρες λίστες διεθνούς κατάταξης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Η λίστα κατάταξης, η οποία δημοσιεύεται για όγδοη συνεχή χρονιά, βασίζεται σε στοιχεία του Google Scholar και Microsoft Academic Graph, ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία σύνταξης της λίστας μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο https://research.com/scientists-rankings/computer-science/gr   

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια