Στη Χίο το FIRE DRAGON

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον προσομοιωτή πυρκαγιάς (FIRE DRAGON) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  πραγματοποιείται στο νησί από την Τετάρτη 15  μέχρι και σήμερα 17 Μαρτίου 2023.

Το FIRE DRAGON έχει τοποθετηθεί στο χώρο του Δημόσιου ΚΤΕΟ .

Σχόλια