20.095 Τούρκοι στη Χίο σε δυο μήνες, οι 3.289 με θεωρημένη είσοδο

35.272 είναι ο συνολικός αριθμός επισκεπτών που έφτασε στη Χίο από την έναρξη του μέτρου της χορήγησης θεωρήσεων εισόδου κατά την άφιξη επισκεπτών στα θεσμοθετημένα θαλάσσια σημεία εισόδου στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από αυτούς οι 20.095 ήταν Τούρκοι πολίτες και εξ αυτών για τους 3.289 εκδόθηκαν θεωρήσεις εισόδου. Τα στοιχεία που δόθηκαν από τις αστυνομικές αρχές περιγράφουν ένα ολοένα και αυξανόμενο ρεύμα επισκεπτών από την Τουρκία ιδιαίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου:

Αφίξεις σε θεσμοθετημένο σημείο εισόδου στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου:

Συνολικός αριθμός επισκεπτών: 35.272

  • Αριθμός Ευρωπαίων πολιτών: 7.189
  • Αριθμός πολιτών υπηκόων Τρίτων Χωρών: 7.988
  • Αριθμός Τούρκων πολιτών: 20.095
  • Αριθμός θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους πολίτες: 3.289

“Σε ότι αφορά τη διαδικασία σημειώνεται ότι, παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες χορήγησης θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος με δικαίωμα παραμονής στους κατόχους έως επτά (7) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης παραμονής και αφορά όλους τους υπηκόους Τουρκίας, καθώς και μέλη οικογένειάς τους, που μετακινούνται απ’ ευθείας από την Τουρκία προς την Χώρα μας.

Για τον εφοδιασμό των ενδιαφερομένων με θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, εξετάζεται η πληρότητα των προϋποθέσεων εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Σένγκεν».

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων επισκεπτών κατά τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο έκαστης εβδομάδας. Στην πλειοψηφία τους οι επισκέπτες αιτούνται και λαμβάνουν θεωρήσεις εισόδου παραμονής, διάρκειας 3-4 ημερών, ενώ εκτιμάται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.   

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Χώρα μας, ενώ για τις αρμόδιες για την υλοποίησή του, αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας.”