200 εκατ. ευρώ περιμένουν τους δήμους για έργα αγροτικής οδοποιίας 

Διακόσια εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους δήμους της χώρας για έργα αγροτικής οδοποιίας, σύμφωνα με την απόφαση – πρόσκληση του προγράμματος «ΦιλόΔημος», που υπέγραψαν υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης.

– Κάθε δήμος μπορεί να υποβάλει μία πράξη με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, από το πρόγραμμα 700.000 ευρώ.

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι η 17η Σεπτεμβρίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2018.

– Η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, «η συγκεκριμένη πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη  και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων».