200 χιλιάδες ευρώ για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Εγκρίθηκε και καταβάλλεται η τρίτη δόση ύψους 200.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από την ΕΕΤΑΑ.
Η απόδοση του ως άνω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των όρων της από 01/03/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την πραγμάτωση του εν λόγω Προγράμματοςγια το χρονικό διάστημα 01.01.2017 – 31.12.2017

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια