465.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα

Συμβασιοποιήθηκε με προϋπολογισμό 465.000 ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Χίου που πλήγεισαν από τις πυρκαγιές του 2012.

Στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους στις πληγείσες από πυρκαγιές του 2012 περιοχές της ΝΑ Χίου» πρόκειται να εκτελεστούν έργα για την αντιπλημμυρική προστασία των παραρεμάτιων περιοχών του Ρέματος Φανοπύργων στην περιοχή της Καλαμωτής και του Οικισμού της Κώμης, περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2012. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 8 μήνες και η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020».

Τα έργα θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια