610.080€ για αγορά οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας

9 οχήματα μεταξύ των οποίων, 1 ανατρεπόμενο φορτηγό μεικτού φορτίου 14τν με υδραυλικό γερανό, αρπάγη και βίντσι, 1 τριαξονικό ημιρυμουλκόμνο απορριμματοκιβώτιο, 1 απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 6Μ3, 1 ανατρεπόμενο φορτηγό μεικτού φορτίου 3,5τν με υδραυλικό γερανό και αρπαγή, 1 καλαθοφόρο όχημα τηλεσκοπικού τύπου, 2 ελαφρά φορτηγά, 1 όχημα τύπου βαν και 1 ρυμουλκούμενο όχημα 3,5τν θα προμηθευτεί η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης.
Η προμήθεια των οχημάτων αυτών στοχεύει στην ενίσχυση, την ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου. Το κόστος αγοράς των οχημάτων αυτών ανέρχεται στα 610.080€ και προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου.