754 «πρωτάκια» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1123 Β΄/27-3-2018) η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019». Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα τμήματα του στη Χίο, ο αριθμός των εισακτέων έχει αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και το νεοσύστατο τμήμα τουρισμού τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του θα δεχτεί επιπλέον 9 φοιτητές.
Το ζήτημα βέβαια είναι να μπορέσει αυτός ο αριθμός να παραμείνει στο νησί και να μην ζητήσει τη μετεγγραφή του σε τμήματα του κέντρου.
Αναλυτικά οι εισακτέοι ανά σχολή:

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 339
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 133
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 203
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 79

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια