7τομο συγγραφικό έργο από την Αθηνα Ζαχαρού Λουτράρη για τον Κ. Κανελλάκη

Ένα έργο ζωής της Δρ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ κ. Αθηνάς Κ. Ζαχαρού-Λουτράρη, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλφα Πι. Πρόκειται για το 7τομο έργο «O αυτοδίδακτος λόγιος της Χίου και η πολύπλευρη προσφορά του στο χιακό πολιτισμό», που αφορά τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Ν. Κανελλάκη. Για το 7τομο έργο της η ίδια η συγγραφέας έγραψε:
Τ. Α΄ Βιογραφικά – Αλληλογραφία
Τ. Β΄ Το Παρθεναγωγείο Νενήτων Χίου
Τ. Γ΄ Το Γλωσσολογικό και Λαογραφικό έργο
Τ. Δ΄ Το Αρχαιολογικό και Ιστορικό έργο
Τ. Ε΄ Το Τοπογραφικό και Χαρτογραφικό έργο
Τ. ΣΤ΄ Το έργο του ως συλλέκτη και μελετητή παλαιών χειρογράφων
Τ. Ζ΄ Άγνωστα στοιχεία για τη μαστίχα κατά την τελευταία οθωμανική περίοδο

Ο Κ. Κανελλάκης, ο «Σιὸρ Κωστὴς» του Ψυχάρη, πολύπλευρη προσωπικότητα, υπήρξε «ἱστορικός, γλωσσολόγος, λαογράφος, νομισματολόγος, παλαιογράφος, ἐπιγραφικός, τοπογράφος, ἔμπορος ἔργων τέχνης, καλλιεργητής, ἐπίτροπος τῶν χωρικῶν στὴν πόλη καὶ ὁδηγὸς τῶν ξένων στὰ χωριά», κατά τον H. Pernot, και ακόμα συγγραφέας, παιδαγωγός, ζωγράφος και πολλά άλλα, στα οποία διακρίθηκε με σκληρή δια βίου μελέτη και εργασία.
Από τα κατάλοιπα των εγγράφων του στη Βιβλιοθήκη «Κοραής», κυρίως αλληλογραφία, φωτίζεται η ζωή, το έργο και η εποχή του (τ. Α΄). Ίδρυσε και διηύθυνε για τριάντα χρόνια το Παρθεναγωγείο Νενήτων (τ. Β΄), κατέγραψε το λαϊκό πολιτισμό της Χίου και πλούτισε τη χιακή γλώσσα και λαογραφία (τ. Γ΄). Υπήρξε ο πρώτος επιμελητής τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τοῦ ἐν Χίῳ Γυμνασίου, εντόπισε και μελέτησε τα αρχαιολογικά μνημεία (τ. Δ΄), ερεύνησε την Τοπογραφία και κατασκεύασε αξιοθαύμαστους χάρτες (τ. Ε΄). Αντέγραψε δυσανάγνωστα χειρόγραφα και διέσωσε πολύτιμα ιστορικά στοιχεία (τ. Στ΄), ιδιαίτερα για τα Μαστιχοχώρια, όπως το κατάστιχο με το φόρο κάθε καλλιεργητή μετά τις Σφαγές (τ. Ζ΄).
Πρόσωπα και γεγονότα, συνήθειες και ιδεολογίες, ιστορικά συμβάντα και προσωπικές στιγμές ξεδιπλώνονται στο έργο του και ζωντανεύουν τη ζωή της Χίου πριν και μετά την απελευθέρωση του 1912.