Έως τις 15 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων, για τραπεζοκαθίσματα στην προκυμαία

22

Έως τις 15 Μαΐου 2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταστημάτων στις χερσαίες ζώνες των λιμανιών Χίου, Ψαρών και Οινουσσών να καταθέσουν αιτήσεις για την παραχώρηση χώρων, προκειμένου να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα, για το έτος 2015.

Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου ορίζει, επίσης, ότι για την παραχώρηση χώρων για το έτος 2016, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως και 15 Οκτωβρίου 2015.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν θα παραχωρείται η χρήση χώρου σε όσους έχουν προηγούμενες οφειλές και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ. σε όσους δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια παραχώρησης.

Σε περίπτωση που κατατεθούν αιτήσεις πέραν της καθορισθείσας ημερομηνίας δεν θα εξετάζονται, με εξαίρεση εκείνων που θα αφορούν νέες επιχειρήσεις.

Σχόλια