Αδιαπραγμάτευτες θεωρεί η συντονιστική επιτροπή τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Τις πολιτικές που θέλουν την μετατροπή των νησιών σε φυλακές και όχι τους ανθρώπους έχουν στόχο οι δράσεις και οι αντιδράσεις, που οργανώνει η συντονιστική επιτροπή αιρετών και κατοίκων Χίου, η οποία ζητά από την κυβέρνηση να ναυλώσει πλοία άμεσα για τον απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της έχει ως εξής:

«Στην κρίσιμη κατάσταση που όλοι μας βιώνουμε η συντονιστική επιτροπή ενεργεί σταθμίζοντας καθημερινά όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και αλλάζουν από ώρα σε ώρα κυρίως λόγω της ανυπαρξίας ρεαλιστικού σχεδίου διαχείρισης του μεταναστευτικού!

Η συντονιστική επιτροπή αιρετών και κατοίκων της Χίου έχει ως γνώμονα της τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, τις οποίες θεωρεί στο σύνολο τους αδιαπραγμάτευτες. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι τοποθετήσεις όπως αυτή του δημάρχου Χίου σε πρόσφατη συνέντευξη όπου αναφέρει πως η ήδη πολλές φορές ειλημμένη από το Δ.Σ. απόφαση για μια και μοναδική δομή των 500 ατόμων στη Χίο δεν καλύπτει τις ανάγκες, ακόμα και ως προσωπική του άποψη, δεν είναι προς το συμφέρον του νησιού μας αλλά λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και διχαστικά!

Ζητάμε από την κυβέρνηση να ναυλώσει πλοία και να προχωρήσει στον άμεσο απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, ξεκινώντας πρώτα από τους έχοντες λάβει άσυλο, μειώνοντας σταδιακά τον πληθυσμό της ΒΙΑΛ μέχρι το τελικό της κλείσιμο και τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου καταγραφής και ταυτοποίησης 500 ατόμων! Δηλώνουμε, μάλιστα, προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δράσεις και οι αντιδράσεις μας έχουν στόχο τις πολιτικές που θέλουν τα νησιά – φυλακές και όχι τους ανθρώπους!».