Αιτήσεις από μουσικούς για μουσικά σχολεία

 Από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023,  στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), υποβάλλονται οι αιτήσεις από εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση παραδοσιακών οργάνων για να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις μουσικών σχολείων που δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλους εκπαιδευτικούς.

Οι μουσικοί θα προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χίου http://dide.chi.sch.gr/wp/, όπου βρίσκεται και η σχετική πρόσκληση.