Αιτήσεις για εγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο της Π.Ε. Χίου

Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 η κατάθεση αιτήσεων στην διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας (Μονομάχου 35-37), τηλ. 22713 52617 και 22713 52606, για εγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο της περιφερειακής ενότητας Χίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Α.Τ. ή διαβατηρίου
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2022 (έως 5.000 ατομικό εισόδημα, 6.000 οικογενειακό, προστίθεται ποσό 1500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος)
  3. Για ανέργους βεβαίωση ανεργίας
  4. Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση ΚΕΠΑ.