Αιτήσεις για φιλοξενία στο «Σπίτι της Μαρίας», στα Καρδάμυλα

[responsivevoice_button voice=”Greek Female” buttontext=”Play”]
Έως τις 15 Ιουλίου 2018 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για φιλοξενία κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 στην μαθητική στέγη Καρδαμύλων «το Σπίτι της Μαρίας» του ιδρύματος «Μαρία Τσάκος».

Στην μαθητική στέγη γίνονται δεκτά αγόρια, που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2018-19 στη Β΄ και Γ΄ γυμνασίου και στην Α΄ και Β΄ λυκείου. Βαρύνουσα σημασία θα έχει ο βαθμός προαγωγής από την προηγούμενη τάξη.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση γονέων/κηδεμόνων είναι τα παρακάτω:

  1. Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των γονέων ή κηδεμόνων και του μαθητή.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τα ΚΕΠ).
  3. Πιστό αντίγραφο τίτλου προόδου του μαθητή του σχολικού έτους 2017-18.
  4. Συστατική επιστολή του διευθυντή του σχολείου.
  5. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή.

Κάθε επιπλέον παραστατικό (γνώση ξένης γλώσσας, μέλος αθλητικού σωματείου, κ.λ.π.) κρίνεται θετικά.

Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν με συστημένη επιστολή έως τις 15 Ιουλίου 2018 στα γραφεία του ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Μ. Λιβανού 51, Χίος, 82100, Τ.Θ. 119.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων θα ακολουθήσει συνέντευξη   των υποψήφιων μαθητών.

Τέλος, οι επιλεγέντες μαθητές της παραπάνω διαδικασίας, πριν από την ένταξή τους στη μαθητική στέγη, θα πρέπει να προσκομίσουν έκθεση αξιολόγησης από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από τη γραμματεία του ιδρύματος «Μαρία Τσάκος».