Αιτήσεις για μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ

Τους υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-2024 καλεί άμεσα το 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το τη σχολική περίοδο 2023-24  είναι οι ακόλουθες:
1. Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ( θέσεις 8)
2. Τεχνικός Η/Υ και  Δικτύων η/Υ ( θέσεις 6)
3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Θέσεις 7)
4. Τεχνικός Ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής Τοπίου . (θέσεις 2 )
5 .Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών  ( θέσεις 1)
Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται  ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στην
διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ από την από την Δευτέρα  16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα  10:00π.μ.
Συνοδευτικά έγγραφα – Δικαιολογητικά Αιτήσεων Συμμετοχής
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:
1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ΓΕ.Λ.
2. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
5. Αποδεικτικό ΑΦΜ*
6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων  ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εικόνα ή αρχείο pdf) μαζί  με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν  αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.
Επισημαίνεται ότι, η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η  εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη  Μαθητείας, δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια στην υποβολή της αίτησης  παρακαλώ απευθυνθείτε ¨:
• Στο 1 ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ οδός Μιχάλων 5 τηλ 2271028822 και ώρες 08:00 έως 14.00
• Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Καλουτά 2, πάνω από το  κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών «Μιχαηλίδης-Electronet», τηλ 2271044816
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό  σύστημα εκπαίδευσης  και περιλαμβάνει:
α) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο 156 ημερών  και
β) εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα 203 ωρών .
Η αμοιβή του μαθητευομένου ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου  ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, όπως αυτό  διαμορφώνεται από το  αρμόδιο Υπουργείο, για κάθε ημέρα του προγράμματος μάθησης σε  εργασιακό χώρο