Αιτήσεις για νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2023, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44)  έως και την 1η Δεκεμβρίου 2022. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Επισημαίνεται ότι οι νέες φυτεύσεις, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλέφωνο 2271353336 και e-mail: e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr).