Αιτήσεις για το εποχικό επίδομα των επαγγελματιών μουσικών

Το Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Χίου ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει ξεκινήσει, από την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων του ειδικού εποχικού βοηθήματος του ΟΑΕΔ, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2018.

Οι κωδικοί ειδικότητας των ενσήμων που αφορούν το επίδομα είναι: 275020, 275030, 275040, 275050, 275060, 275070, 275080, 275090 και επίσης 348220, 348230, 348240, 348250, 348260, 348270, 348280, 348281 και 348290.

Όσοι μουσικοί επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για τις διαδικασίες υποβολής της αίτησης μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του Σωματείου κ. Κώστα Μπογιατζή (τηλ: 6974 227307).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια