Αιτήσεις στον δήμο Χίου για τις ζημιές από την πυρκαγιά στην Σιδηρούντα

Έως τις 31 Ιουλίου 2024 έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημιώσεων οι πληγέντες (πολίτες και επιχειρήσεις) από την πυρκαγιά της 1ης Ιουλίου 2024 στην περιοχή της Σιδηρούντας Χίου.

Έντυπα αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Χίου https://www.chios.gov.gr/prostasia-tou-politi/#oikonomikes), αλλά και στο δημαρχείο Χίου (Δημοκρατίας 2 ).

– Για τις καταστροφές σε κύριες κατοικίες: η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν υποβάλλονται είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δήμου Χίου ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως στο δημαρχείο.

Αίτηση για τις καταστροφές στις κύριες κατοικίες μπορούν να υποβάλουν τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι ενοικιαστές.

Αιτήσεις για κατοικίες: https://www.chios.gov.gr/wp-content/uploads/2014/11/aitisi.pdf

– Για τις καταστροφές σε επιχειρήσεις την αρμοδιότητα έχει η περιφέρεια Β. Αιγαίου. Αιτήσεις για τις επιχειρήσεις θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.chios.gov.gr/wp-content/uploads/2023/01/aitisi_ep.pdf

– Για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ πληροφορίες στα τηλ. 22713 51408 & 22713 51419.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληγείσας οικίας ή επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης, πριν προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του δήμου Χίου 22713 50055 και 22713 51402.