Ακριβή και εμβαλωματική λύση για το ακτινοδιαγνωστικό του νοσοκομείου Χίου

Με τους γιατρούς να βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης και την έλλειψη μηχανημάτων να είναι προκλητική, η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου επιλέγει να προσφύγει στις υπηρεσίες ιδιώτη γιατρού, προκειμένου να καλυφθούν οι εφημερίες – κι αυτές εν μέρει – στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου.

Με απόφαση της διοικήτριας κας Ελένης Κανταράκη ανατίθενται οι σχετικές υπηρεσίες σε γιατρό ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2023.

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές και μέχρι δέκα εφημερίες μηνιαίως ανέρχεται στο μικτό ποσό των 2.727,06 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή, 272,71 ευρώ για κάθε εφημερία!

Ανεξάρτητα από το αν το ποσό αυτό θεωρείται μικρό ή ικανοποιητικό για εκείνον που θα παρέχει τις υπόψη υπηρεσίες (εφημερίες), σημασία έχει ότι πρόκειται – υπό κανονικές συνθήκες – για τον μηνιαίο μισθό ενός επικουρικού γιατρού, που θα μπορούσε να στελεχώσει σε μόνιμη βάση το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου Χίου.

Το οποίο σήμερα, με ευθύνη πρωτίστως της κυβέρνησης, που δεν προχώρησε εγκαίρως σε προσλήψεις, είναι υποστελεχωμένο, ενώ και τα όποια μηχανήματα υπάρχουν είτε δεν λειτουργούν καθόλου (π.χ. μαστογράφος), είτε υπολειτουργούν (π.χ. μαγνητικός), είτε είναι προβληματικά (π.χ. ακτινολογικό).

Υπό τις συνθήκες, λοιπόν, αυτές η επιλογή για την προσφυγή σε ιδιώτη γιατρό μπορεί μεν να δίνει μια ανάσα στο προσωπικό και στους ασθενείς, αλλά και το πρόβλημα διαιωνίζει (άλλωστε η συνεργασία είναι με ημερομηνία λήξεως) και υπονομεύει το δημόσιο σύστημα υγείας, επιβαρύνοντας – μάλιστα – υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου Χίου.