Ακτινογραφίες, υπέρηχοι, μαγνητικές όλα σε ιδιώτες από την διοίκηση του νοσοκομείου Χίου

Αφού κυβέρνηση και διοίκηση του νοσοκομείου άφησαν να απογυμνωθεί πλήρως το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου προκύπτει – πλέον – ως… αδήριτη ανάγκη και μονόδρομος η προσφυγή σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση όχι μόνο των «δύσκολων» εξετάσεων (μαγνητικές και αξονικές), αλλά και των απλών ακτινογραφιών.

Αφού το πήγε πότε από δω, πότε από κει, η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου αποφάσισε να αναθέσει σε ιδιώτες την πραγματοποίηση ακτινογραφιών, υπερηχογραφημάτων, μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών, με συνολική δαπάνη 68.269 ευρώ και έως εξαντλήσεως του εγκεκριμένου ποσού.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι αρχικές προθέσεις της διοίκησης, σύμφωνα με όσα περιήλθαν σε γνώση του astraparis.gr, προέβλεπαν για τις συγκεκριμένες εργασίες δαπάνη πλέον των 600.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή ποσό που θα επαρκούσε για την πρόσληψη ίσως και  δέκα ιατρών ακτινολόγων! Ωστόσο, με άνωθεν εντολή η… σκέψη αυτή εγκαταλείφθηκε και επελέγη η παρούσα, λιγότερο δαπανηρή και προκλητική!

Η απόφαση για την διενέργεια διαγωνισμών για τις ανωτέρω αναθέσεις υπηρεσιών ελήφθη από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2024 και προβλέπει, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα:

1. Την πραγματοποίηση 1268 υπερηχογραφημάτων επειγόντων, 104 υπερηχογραφημάτων ΤΕΙ (με τιμή μονάδος 10 ευρώ έκαστο) και 228 triplex επειγόντων και ΤΕΙ (20 ευρώ έκαστο), με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 18.280 ευρώ.

2. Την πραγματοποίηση 1306 μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών (19,90 ευρώ εκάστη) και 2.400 ακτινογραφιών (10 ευρώ εκάστη), με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 49.989 ευρώ.

Αρνητικά ψήφισε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. κ. Γιάννης Κουτσοδόντης.

Ακολουθεί η από 18.4.2024 απόφαση του Δ.Σ.

aktinologiko_18.4.2024