Αλλαγές στην κυκλοφορία στο λιμάνι λόγω έργων

Έκτακτα μέτρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι λαμβάνονται για την Παρασκευή 22 και το Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στο λιμάνι, λόγω εκτέλεσης έργων.

Την Παρασκευή 22/10/2021, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Αεροδρόμιο, από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Βάμβα θα παραμείνει κλειστό, λόγω έργων επί του οδοστρώματος, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και των οχημάτων από τις 7:30 και μέχρι τις 17:00. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην κατεύθυνση προς ξενοδοχείο “ΧΑΝΔΡΗΣ” θα διεξάγεται από την οδό Βενιζέλου.

Την Δευτέρα 25/10/2021 από τις 07:30 και μέχρι τις 17:00, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Αεροδρόμιο προς Τελωνείο Χίου, από την συμβολή των οδών Βάμβα με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κανάρη θα παραμείνει κλειστό, λόγω έργων επί του οδοστρώματος, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και των οχημάτων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται με παράκαμψη επί της οδού Βάμβα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των οργάνων Υπηρεσίας μας. Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας θα είναι από την