Άμεση πρόσληψη 220 ανέργων στον ν. Χίου

Προσλαμβάνονται άμεσα, το αργότερο έως την επόμενη εβδομάδα, οι επιλεγέντες για την κάλυψη 220 θέσεων στον νομό Χίου και συνολικά 30.333 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ μηνών, σε όλη τη χώρα, σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, καθώς και ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων του ιδίου προγράμματος θα αναρτηθούν στις 4 το απόγευμα της Τρίτης, 25 Σεπτεμβρίου 2018, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Να υπενθυμίσουμε ότι στον νομό Χίου προβλέπεται η πρόσληψη 220 ατόμων και ειδικότερα στους δήμους Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, καθώς και στην περιφερειακή ενότητα Χίου. Στον δήμο Χίου προβλέπονται 160 θέσεις εργασίας, στον δήμο Ψαρών 8, στον δήμο Οινουσσών 13 και στην Π.Ε. Χίου 39 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και την μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.
  • Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον πίνακα αποκλειομένων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας».

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους επιβλέποντες φορείς.

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον οριστικό πίνακα.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια