Επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης για αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Με στόχο την ενδυνάμωση της σύζευξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ενημερώνει για την άμεσα επερχόμενη έναρξη της φάσης υλοποίησης της πράξης «Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ».

Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης, με συνδυασμό θεωρητικού μέρους διάρκειας 80 ωρών και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών, σε 7.000 αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ (με βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης ή κρατική βεβαίωση πιστοποίησης) έως 29 ετών. Το πρόγραμμα αφορά δημότες των 8 περιφερειών σύγκλισης (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Το καθαρό ύψος της επιδότησης-υποτροφίας στους ωφελούμενους έχει οριστεί σε 400 ευρώ για το θεωρητικό μέρος και 480 ευρώ μηνιαίως για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση, εκδήλωση πρόθεσης συμμετοχής και λοιπές διευκρινίσεις επί των διαδικασιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου (Χίος) (Μαρτύρων 2, Εργατικό Κέντρο) τηλ 22710 23550 ώρες 08:00-14:00, είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ όπου λειτουργεί ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος της πράξης με υπέρτιτλο http://inegsee.gr/apofiti-iek-epas-epal/.

επιμόρφωσηΙΝΕ ΓΣΕΕ
Comments (0)
Add Comment