45,6 εκατομμύρια στα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης των νησιών

45.637.081€ θα διατεθούν σε τρεις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως ανακοινώνει η Περιφέρεια.

Πρόκειται για:

(1) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα

     της εκμετάλλευσης»:

Για 785 αιτήσεις εγκρίθηκαν 44.645.000€

(2) ΔΡΑΣΗ 4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»:

Για 11 αιτήσεις εγκρίθηκαν 166.332 €.

(3) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»:

Για 2 αιτήσεις εγκρίθηκαν 825.749€.

 

 

επενδυτικά σχέδιαΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου