Αλλάζουν οι ταχυδρομικοί κώδικες της πόλης της Χίου

Δύο γίνονται στο εξής οι ταχυδρομικοί (Τ.Κ.) κώδικες της πόλης της Χίου, από έναν που ήταν έως σήμερα, ο γνωστός 821 00.

Οι νέοι Τ.Κ. είναι οι 821 31 και 821 32, ανάλογα με την περιοχή και την οδό. Οι υπόλοιποι Τ.Κ. του νομού Χίου παραμένουν ως έχουν.

Ήδη, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν αρχίσει την ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου με την σειρά τους να ενημερώσουν κάθε ιδιώτη, επιχείρηση, φορείς, τράπεζες κ.λπ. με τους οποίους έχουν αλληλογραφία.

Τα ΕΛΤΑ από την πλευρά τους έχουν ενημερώσει την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΔΕΥΑΧ, τον δήμο Χίου και την ΔΟΥ Χίου.

Οι πολίτες της Χίου, που δεν έχουν παραλάβει σχετικές ανακοινώσεις των ΕΛΤΑ, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.elta.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τον νέο Τ.Κ. τους.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εφαρμόζουν μεν από τώρα την νέα αρίθμηση των Τ.Κ., αλλά η διαδικασία της πλήρους εφαρμογής θα απαιτήσει διάστημα ορισμένων μηνών, έως ότου ενημερωθούν όλοι οι συναλλασσόμενοι. Ως εκ τούτου και αν κάποιος γράψει τον παλαιό Τ.Κ. η αλληλογραφία του θα διεκπεραιωθεί.

Ποια η σκοπιμότητα της αλλαγής

Ερωτηματικά, για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της αλλαγής του Τ.Κ. διατυπώνει με επιστολή του ο κ. Κώστας Φραγκομίχαλος, ως ακολούθως:

Αξιότιμε κ. διευθυντά,

Δι’ αποσταλέντος στους συμπολίτες μας  σημειώματός  του, το Ταχυδρομείο της Νήσου μας ανακοινώνει  ότι του λοιπού ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Χίου δεν θα είναι ο γνωστός 821 00 αλλά ο 821 32.

Επειδή αυτή η αλλαγή θα έχει ως συνέπεια ιδιώτες και Υπηρεσίες να αχρηστεύσουν τα ήδη τυπωμένα έντυπα της αλληλογραφίας τους καθώς και  τις σφραγίδες τους, και επί πλέον να υποβληθούν στην ταλαιπωρία να ενημερώσουν τους αλληλογραφούντες ή προτιθεμένους να αλληλογραφήσουν μετ’ αυτών (κάτι που στην τελευταία περίπτωση δεν είναι πάντα εφικτό), μήπως θα μπορούσε η ως άνω Υπηρεσία να μας εξηγήσει  ποιοι αναπόδραστοι λόγοι υπαγόρευσαν  αυτή την οπωσδήποτε ζημιογόνα και βλαπτική για το κοινό μεταβολή;

Με ευχαριστίες για τη φιλοξενία

Κ. Ε. Φραγκομίχαλος

ΕΛΤΑ