Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους επισιτιστικής συνδρομής

Αναρτήθηκαν από τον δήμο Χίου οι πίνακες με τους επιλεγέντες δικαιούχους πρόσβασης, σε υπηρεσίες του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων  (ΤΕΒΑ), καθώς και εκείνοι των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση.

Όσοι έχουν απορριφθεί, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, συνοδευόμενη από τα παραστατικά που επικαλούνται, στην Υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο που έκαναν την αρχική τους αίτηση, έως την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα  07.30 έως 15.00).

Στους  συγκεκριμένους πίνακες δεν αναφέρονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο οι αριθμοί που έλαβαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, βάσει των οποίων οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Χίου και στα τηλέφωνα 22713 50052  –  54 και στους φορείς που υπέβαλλαν την αίτησή τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΒΑφτώχεια