Αναβλήθηκε η διακήρυξη του έργου για το αγροτικό δίκτυο της βόρειας Χίου

Αναβλήθηκε, τελικά, η συζήτηση στην οικονομική επιτροπή για τον διαγωνισμό του έργου συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου της βόρειας Χίου, όπως είχαμε γράψει σε πρωινό ρεπορτάζ μας και το θέμα θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση.

Αιτία ήταν η απορία των συμβούλων της αντιπολίτευσης για το τι σημαίνει ο όρος της διακήρυξης, που αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι πρπεπει να δώσουν επιμέρους προσφορές εκπτώσεων.

Ουδείς ήταν σε θέση να διευκρινίσει τι σημαίνει και κατόπιν τούτου ο αντιδήμαρχος κ. Στρατής Γδύσης απέσυρε το θέμα και θα το επαναφέρει σε επόμενη συνεδρίαση.

Να διευκρινίσουμε ότι ο όρος αυτός περιέχεται σε έργο το οποίο αποτελείται από διαφορετικές κατηγορίες εργασιών και στη προκειμένη περίπτωση από τσιμεντοστρώσεις έως λιθοδομές, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή για κάθε επιμέρους κατηγορία εργασιών δίδεται διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης και το καθένα έχει και διαφορετική βαρύτητα για την εξαγωγή του τελικού μειοδότη.

αγροτικοί δρόμοι