Αναζητείται μάνατζερ – Νέα, επαγγελματική εκκίνηση από τον Φορέα Τουρισμού Χίου

Σε νέα βάση με απολύτως επαγγελματικούς τρόπους και ρόλους επιχειρεί να θέσει την τουριστική ανάπτυξη του νησιού ο Φορέας Τουρισμού Χίου, προχωρώντας – σε πρώτη φάση – στην πρόσληψη επαγγελματία του τουρισμού, που θα οργανώσει προτείνει δράσεις για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Την εκκίνηση αυτή θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση το διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη πρόσφατα με νέο πρόεδρο του φορέα τον κ. Κώστα Μούνδρο, το οποίο – πολύ σύντομα από την ανάληψη των καθηκόντων του – επιχειρεί τομή στην προς τα έξω παρουσία του με την συγκεκριμένη κίνηση.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο υποψήφιος project manager θα αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Τουρισμού Χίου και στο έργο του περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα:

• Εισηγείται την στρατηγική διατήρησης ή αύξησης της ελκυστικότητας της Χίου.

• Εκπονεί  σε συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος  φορείς την στρατηγική ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χίου ως τουριστικού προορισμού.

• Εισηγείται πρωτοβουλίες με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

• Μεριμνά για την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της Χίου στην ευρύτερη τουριστική αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.

• Δημιουργεί εξειδικευμένα πακέτα ανά αγορά – στόχο.

• Συμμετέχει στην υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (επενδυτικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών, ανταλλαγής εμπειριών κ.λπ.).

• Αναπτύσσει συνεργασίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο, με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την στρατηγική ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκόμενων με την δημιουργία της ταυτότητας πόλης (τοπική αυτοδιοίκηση, Επιμελητήριο, επιχειρηματίες, Πανεπιστήμιο, κάτοικοι κ.ά.).

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων:

– Τίτλος σπουδών ΑΕΙ και μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε συναφές με το αντικείμενο εργασίας θέμα.

– 1-3 έτη εργασιακής εμπειρίας.

– Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

– Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στο email του ΦΤΧ info@cto.gr έως και τις  20 Φεβρουαρίου 2024.

Κώστας ΜούνδροςτουρισμόςΦορέας Τουρισμού Χίου