Απαγόρευση του κυνηγιού για μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα

Καθολική απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη τη χώρα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ισχύει από την Τετάρτη 11 έως και την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (τμήμα διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας) εκδόθηκε εγκύκλιος προς τις κατά τόπους διευθύνσεις δασών και τα δασαρχεία για άμεση έκδοση τοπικών απαγορευτικών διατάξεων.

Για την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ελήφθησαν υπ΄ όψιν – αναφέρει το ΥΠΕΝ – «πολλές διαμαρτυρίες πολιτών από όλη τη χώρα, καθώς και καταγγελίες για αυξημένα περιστατικά λαθροθηρίας υπό συνθήκες που η θήρα, ούτως ή άλλως, απαγορεύεται».

Για το πρόβλημα, που αντιμετωπίζεται με την απαγόρευση του κυνηγιού, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και η πυκνή χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους πολλών περιοχών, αλλά και σε πολλά είδη της άγριας πανίδας, με αποτέλεσμα να απειλείται η πληθυσμιακή κατάσταση πολλών σπάνιων και προστατευόμενων ειδών. 

Αναζητώντας τροφή, νερό και καταφύγιο σε καταλληλότερα ενδιαιτήματα, πολλά είδη ορνιθοπανίδας έχουν καταφύγει εξαντλημένα σε υγρότοπους και χερσαίες περιοχές της νότιας Ελλάδας, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά καλύτερες.

Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη ή ακόμη και από αρκτικές περιοχές και σπανιότατα εμφανίζονται σε τόσο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η αναγνώρισή τους και η διάκρισή τους σε σχέση με τυχόν θηρεύσιμα είδη.

Η σχετική εγκύκλιος (εδώ σε αρχείο pdf) έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ 71Σ64653Π8-ΚΗΦ.

κυνήγι