Αύξηση προϋπολογισμού για δράσεις του ΕΣΠΑ ζητά το Επιμελητήριο Χίου

Την αύξηση του προϋπολογισμού δύο δράσεων που προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 18 Δεκεμβρίου 2023 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητά το Επιμελητήριο Χίου, με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Πρόκειται για τις δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Οι δράσεις αυτές αναφέρει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Χίου «οδήγησαν στην κινητοποίηση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα την υποβολή συνολικά 9.823 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2.856.200.858,51 ευρώ με δημόσια δαπάνη 1.528.024.776,70 ευρώ.

Ωστόσο, η αιτούμενη από το σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον δημόσια δαπάνη είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων πόρων των δύο δράσεων, με αποτέλεσμα – εφόσον ο προϋπολογισμός δεν αυξηθεί σημαντικά – να απορριφθεί η μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων που αξίζει να τονισθεί ότι διαθέτουν σημαντικό βαθμό ωριμότητας.

Κρίνουμε ότι μετά από μία μεγάλη περίοδο αποεπένδυσης, την οποία βιώσαμε ιδιαίτερα έντονα κυρίως στη νησιωτική χώρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτευχθεί μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων με την αρωγή πόρων από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Αντιλαμβάνεστε ότι η αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται σαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων είναι κρίσιμη για την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού των δύο δράσεων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί επ’ αυτού».

δράσειςΕπιμελητήριο Χίου