Διανομή πορτοκαλιών στα σχολεία και νηπιαγωγεία της Χίου

Την διάθεση πορτοκαλιών στα σχολεία και νηπιαγωγεία του νομού Χίου οργανώνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών και καλεί προς τούτο τους διευθυντές των σχολείων και νηπιαγωγείων να γνωστοποιήσουν τον αριθμό των μαθητών, υπολογίζοντας επιπλέον στον συνολικό αριθμό και τους εκπαιδευτικούς.

Η διάθεση των πορτοκαλιών στα παιδιά θα γίνει με ευθύνη των σχολείων και νηπιαγωγείων, η δε παραλαβή τους θα γίνει με ευθύνη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

αλληλεγγύηπορτοκάλια