Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, προωθώντας την ενδυνάμωση, τη δικτύωση, το συλλογικό πνεύμα, το πέρασμα από τη γνώση στην πράξη και την κοινωνική δράση σε τοπικό επίπεδο (σωματείο, σύλλογος, γειτονιά, κ.λπ.). Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης αλλά και πιλοτικές ενέργειες κοινωνικής δράσης και δικτύωσης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα.

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 50 ωρών, 30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης.

Μεταξύ άλλων, τα προγράμματα περιλαμβάνουν εκπαίδευση εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχοντας τόσο τις βασικές αλλά και πιο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτό το πεδίο.

Θα υλοποιηθεί, επίσης, ένας αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση σε πιστοποίηση για όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Η κατάρτιση οργανώνεται έτσι ώστε να συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την από κοινού δράση για την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Εργασιακά Θέματα και Σχεδιασμός Παρεμβάσεων σε Τοπικό Επίπεδο
2. Ζητήματα Οικονομίας
3. Οικονομικές Θεωρίες και ο Κόσμος της Εργασίας
4. Ενίσχυση Δικτύωσης και Κοινωνικής Δράσης σε Τοπικό Επίπεδο
5. Φύλο και Συλλογική Δράση σε Τοπικό Επίπεδο στο Χώρο Εργασίας
6. Γραπτός Λόγος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας
7. Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
8. Οργανωτικές Ικανότητες
9. Δυναμική της Ομάδας και Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο
10. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι: Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
11. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ: Εξειδικευμένες Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Εναλλακτικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές
12. Ψηφιακός Εγγραμματισμός στις Καθημερινές Συναλλαγές
13. Ικανότητες Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας
14. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο Χώρο Εργασίας (Social Media)
15. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες Εστιασμένες στο Χώρο Εργασίας: Αγγλική Γλώσσα
16. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες Εστιασμένες στο Χώρο Εργασίας: Τούρκικη Γλώσσα
17. Διακρίσεις στο Χώρο Εργασίας: Ευαισθητοποίηση και Θεσμικό Πλαίσιο
18. Αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων με Αναφορά στην Εργασία και την Ασφάλιση
19. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
20. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ.

➡ Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi
➡ Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα http://bit.ly/2o3xoZW

Για οποιανδήποτε διευκρίνιση ή για υποβολή αίτησης παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, 82100 Χίος, τηλ. 22710 23550, fax 22710 23175, e-mail: northaegean@reg.inegsee.gr. Αρμόδια Πρόσωπα: Σταματία Πολίτη και Παντελής Μωυσάκης.

εκπαιδευτικά προγράμματαΙΝΕ ΓΣΕΕ