Ειδικό συνεργάτη για διαχείριση προγραμμάτων προσλαμβάνει ο δήμος Οινουσσών

Ειδικό συνεργάτη αναζητεί για πρόσληψη ο δήμος Οινουσσών, προκειμένου να υποστηρίξει την διοίκηση των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την διαχείριση του αναπτυξιακού προγράμματος δράσης, την παρακολούθηση και την υλοποίησή του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών οικονομικών πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του δήμου Οινουσσών σε αρχείο pdf εδώ.

προσλήψεις