Ενισχύσεις στις τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτομίας

Με απόφαση της περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,25 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς της τοπικής οικονομίας.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που με βάση τη διαδικασία της έξυπνης εξειδίκευσης και της επιχειρηματικής ανακάλυψης, προάγουν νέα προϊόντα αγροδιατροφής σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία διατροφής.

Μεταξύ των τομέων προτεραιότητας κυρίαρχη θέση κατέχουν τα εμβληματικά προϊόντα των νησιών μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της μαστίχας Χίου, αλλά και άλλων ποιοτικών και με σαφή προοπτική εξωστρέφειας τοπικών προϊόντων των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Τα ποσοστά επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 70% των μισθολογικών δαπανών, και σε 50% για τις υπόλοιπες επενδυτικές δαπάνες (επενδύσεις, εξοπλισμοί και υπηρεσίες), ενώ το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται  τουλάχιστον στο 20% της συνολικής επένδυσης.

Η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 3 Μαρτίου 2017.

καινοτομία