Έως 15 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελοκαλλιέργειας

Άρχισε στις 18 Μαΐου και θα συνεχισθεί έως τις 15 Ιουνίου 2022 η υποβολή αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων και αναλυτικού πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων των αμπελουργών για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα:

 • Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων.
 • Η καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας από το αμπελουργικό μητρώο
 • Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού
 • Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2022
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου – παραγωγού
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας/κυριότητας για ιδιόκτητα ή μισθωτήρια για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια (έως 9 έτη) και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη της έκτασης (εκμισθωτή) προς ένταξη στο πρόγραμμα, με επισυναπτόμενη πρόσφατη εκτύπωση του Ε9. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης απαιτείται σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87

Κριτήρια προτεραιότητας

 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση) σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια για τουλάχιστον 5 έτη πριν την αίτηση
 • Νέοι παραγωγοί (αμπελουργοί ηλικίας μικρότερης των 40 ετών)
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύναται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας (ΠΟΠ ή ΠΓΕ)
 • Μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης
 • Ένταξη για όλα τα μέτρα

Μη επιλέξιμες εκτάσεις

 • Εκτάσεις που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα
 • Έκταση αμπελοτεμαχίου που καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα
 • Παραγωγοί με μη εγκεκριμένες φυτεύσεις και παράνομες φυτεύσεις
 • Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα
 • Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση και οινοποίηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων).

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/programma-ampelones130522 καθώς και στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλέφωνο: 22713 53336 και e-mail: e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr).

αμπέλιααμπελουργοί
Comments (0)
Add Comment