Έργα από την Δευτέρα και με διακοπές η κυκλοφορία στην Ιωάννου Χρήστου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, στην οδό Ιωάννου Χρήστου λόγω της εκτέλεσης εργασιών.

Οι εργασίες που αφορούν την ολοκλήρωση – αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου θα διαρκέσουν ένα περίπου μήνα.

Για λόγους ασφαλείας, κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών θα διακόπτεται η κυκλοφορία στο ως άνω τμήμα της οδού και θα αποκαθίσταται το απόγευμα, μετά το πέρας των εργασιών, με την τοποθέτηση κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης και περίφραξης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.

αεροδρόμιοδιακοπή κυκλοφορίαςέργαΙωάννου Χρήστου
Comments (0)
Add Comment