Εξάντληση των προθεσμιών και… χαλαρά

Ευλαβικά τηρεί την… εξάντληση των προθεσμιών η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου κατασκευής της επέκτασης της οδού Χρήστου στο αεροδρόμιο της Χίου, έως την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, στην Φάρκαινα, καθώς και των λοιπών – κυρίως υδραυλικών – έργων που το συνοδεύουν.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις 21 Ιουνίου 2018, στην εκπνοή κυριολεκτικά της προβλεπόμενης προθεσμίας, η εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε., που έχει αναλάβει το έργο, κράτησε την ίδια στάση και στην εγκατάστασή της στο εργοτάξιο, τον περασμένο μήνα Ιούλιο.

Τα μηχανήματα της εταιρείας πραγματοποίησαν περιορισμένης έκτασης εκσκαφές στον ήδη διανοιχθέντα από προηγούμενη εργολαβία δρόμο και έκτοτε σταμάτησαν.

Σήμερα είναι παρατεταγμένα από την μια πλευρά, στην Φάρκαινα, μηχανήματα και φορτηγά και από την άλλη, στο τέλος της οδού Χρήστου, μπάζα και πληροφοριακές πινακίδες και αναμένεται η συνέχιση των εργασιών μετά την χαλαρότητα του Δεκαπενταύγουστου.

Να σημειώσουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή Σεπτέμβριος του 2019, αν όλα πάνε καλά και δεν επικαλεσθεί καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή από άλλες αιτίες, ενώ ενδιάμεσα θα ελέγχεται για την τήρηση των επιμέρους προθεσμιών.

Η ολοκλήρωση της προέκτασης της οδού Χρήστου, σε μήκος 559 μέτρων, πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε άλλη εργασία εντός του αεροδρομίου για την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων, αλλά και στην παραλιακή για την μεταφορά της σε νέα θέση προς την πλευρά της θάλασσας.

Η δαπάνη για το έργο της οδού Χρήστου, το οποίο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 1,78 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται – μετά την έκπτωση στον διαγωνισμό – κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κύριος του έργου είναι ο δήμος Χίου, η τεχνική υπηρεσία του οποίου επιβλέπει την κατασκευή του.

clear wayαεροδρόμιοΧρήστου