Εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου, που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης  Ιανουαρίου 2024, ως ακολούθως:

  • Μούνδρος Κωνσταντίνος: Πρόεδρος
  • Πάσσας Γεώργιος: Αντιπρόεδρος, επικεφαλής τομέα γαστρονομίας και αγροτουρισμού
  • Συράκης Ιωάννης: Γενικός γραμματέας, επικεφαλής τομέα διαχείρισης προορισμού και τουριστικών αγορών.
  • Μαϊστράλη Αντιγόνη: Υπεύθυνη οικονομικών, επικεφαλής τομέα ανάπτυξης.
  • Θωμάς Γεώργιος: Υπεύθυνος επικοινωνίας, Τύπου και δημοσίων σχέσεων.
  • Μισετζής Γεώργιος: Επικεφαλής τομέα περιβάλλοντος, εναλλακτικού τουρισμού και υποδομών.
  • Κύλης Νικόλαος: Επικεφαλής τομέα πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης.

Αναπληρωματικά μέλη: Μυλωνάδης Γεώργιος, Χέλιου Αικατερίνη, Τομάζου Μαρκέλλα και Κώσταλος Κωνσταντίνος.

τουρισμόςΦορέας Τουρισμού Χίου