Υποβολή αιτήσεων για άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιών

Έως τις 27 Μαρτίου 2017 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2017, όπως ανακοινώθηκε από την περιφερειακή ενότητα Χίου.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 609/16822/14.2.2017, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των  κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Διευκρινίζεται ότι οι νέες φυτεύσεις δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλ. 22713 53336, e-mail: e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr

αμπέλι