Οι νησιωτικές επιχειρήσεις και η καινοτομία ως μέσον, για την ανάπτυξή τους

Οι ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτομία στην ανάπτυξη των νησιωτικών επιχειρήσεων και της οικονομίας των νησιών, μέσα στο αντίξοο περιβάλλον της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αποτελούν το αντικείμενο ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος που διοργανώνει για τις τοπικές επιχειρήσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει συστηματική ανάλυση και επιστημονική γνώση στη νησιωτική επιχείρηση, ώστε να ενισχύσει τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της, μέσα από την εισαγωγή της καινοτομίας στην επιχείρηση.

Η ελληνική επιχείρηση, το παραγωγικό κύτταρο της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας, υφίσταται σοβαρά πλήγματα στον καιρό της κρίσης. Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η κρίση ρευστότητας επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας, ειδικά στην οικονομική δραστηριότητα της νησιωτικής περιφέρειας.

Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανθεκτικότητα της ελληνικής επιχείρησης στην κρίση, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για την ελληνική επιχείρηση, αλλά και για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών θα υλοποιηθεί στην αίθουσα του ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 2015.

Εισηγητές θα είναι ο κ. Αριστείδης Σάμιτας, αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διευθυντής του μεταπτυχιακού ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που είναι και ο επιστημονικά υπεύθυνος, καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, οικονομολόγος, συντονιστής της μονάδας διασφάλισης ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Όπως τόνισε ο κ. Σάμιτας, στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και θα δοθούν απαντήσεις σε σύγχρονα ερωτήματα που γεννά η κρίση στους επιχειρηματίες.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά άτομο.

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο

http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=154

επιχειρήσειςκαινοτομίαΠανεπιστήμιο Αιγαίου