Καταγραφή ζημιών στις επιχειρήσεις των Καρδαμύλων

Από σήμερα Δευτέρα έως και τις 9 Νοεμβρίου 2015 μπορούν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων των Καρδαμύλων, που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2015, να καταθέτουν αιτήσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. οχημάτων που κατεστράφησαν ολοσχερώς από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Την σχετική γνωστοποίηση κάνει η περιφερειακή ενότητα Χίου, ενώ με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη κ. Σταμάτη Κάρμαντζη συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη επιτροπή εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών.

Στη ανακοίνωση αναφέρονται, επίσης, τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την καταβολή παροχών προς τους πολίτες, οι οποίοι επλήγησαν από θεομηνία (πλημμύρα, σεισμό, κλπ.). Συγκεκριμένα:

α. Οι πολίτες που υπέστησαν ζημιές, καταθέτουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον δήμο που ανήκουν.

β. Οι Δήμοι διαχωρίζουν το είδος της ζημιάς δηλ., κατοικία, επιχείρηση, αγροτοκτηνοκτροφικά, και τα αποστέλλουν στην Πρόνοια του δήμου, στην περιφερειακή ενότητα Χίου και στον ΕΛΓΑ, αντίστοιχα.

γ. Συγκροτούνται επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα το είδος των ζημιών που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο.

δ. Διενεργούνται αυτοψίες από τις επιτροπές και συντάσσουν τεχνικές εκθέσεις για την κάθε ζημία, καθώς με την ολοκλήρωση τους, συντάσσουν συγκεντρωτική κατάσταση των πληγέντων με τις ζημίες αναλυτικά και το κόστος των ζημιών αυτών. Εν συνεχεία συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον φάκελο του κάθε πληγέντα.

ε.  Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται από τον δήμο, στην Π.Ε. Χίου για την οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν, όπου με την σειρά της τα αποστέλλει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ζ. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποστέλλει τα στοιχεία στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να γίνει ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν.

πλημμύρες